TEKSTIILI 6

Kestävä kehitys

Farkut kiertoon 1. jakso 2013

Valitse seuraavista otsikoista:

1. Miten voit toimia kestävän kehityksen puolesta omassa arjessasi, lukiolaisena, kuluttajana ja aktiivisena kansalaisena?

2. Millaisia yhteistyön muotoja voisit toteuttaa paremman tulevaisuuden puolesta paikallisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti?

3. tutustu kestävän kehityksen periaatteita toteuttavaan yritykseen, tuotesarjaan tai tekstiilituotteeseen ja kerro millaisia vaikutuksia tällä toiminnalla ja tuotteella on yhteiskunnallisesti?

4. Mieti miten VASTAVUOROISUUTTA, VÄLITTÄMISTÄ, VASTUUTA JA OSALLISTUMISTA voisi kehittää kestävän kehityksen hengessä ja millaisia uusia toimintatapoja sinulla olisi ehdottaa?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti